Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Wednesday, December 30, 2015

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων άσκησης Παραστατικών Τίτλων (Warrants) .... Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος..

                                                        Εθνική Τράπεζα

Αποτελέσματα άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) – 5η Άσκηση (28/12/2015)


Σε συνέχεια της από 18.12.2015 ανακοίνωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης Warrants περιλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 890 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 Τα ασκηθέντα Warrants αντιστοιχούν σε 488 κοινές μετοχές, ήτοι το 0,00001% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσόν το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε Ευρώ 35.181,63.

Συνεπώς, τα εκδοθέντα Warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 245.745.725, ενώ οι μετοχές της Τράπεζας επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 134.820.022, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:Επίσης, γνωστοποιείται ότι δεν προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα κατά την παρούσα άσκηση.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

πηγή http://www.helex.gr/