Monday, December 31, 2018

Καλή Χρονιά !!! Με υγεία και ευημερία !!!Άλλη μία χρονιά ολοκληρώθηκε, και πραγματικά, αν και ομολογουμένως δεν ήμουν συνεπής στο καθημερινό μας ραντεβού, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προτίμηση και τη  συμμετοχή σας !!!  Και από τα βάθη της καρδιάς μου, να ευχηθώ σε όλους εσάς , τους φίλους  - τους αναγνώστες και τους επισκέπτες  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευτυχισμένο το ΝΕΟ ΕΤΟΣ ...

EU Economy - Euro celebrates its 20th birthday ..


Press Release  -  Brussels, 31 December 2018  -  European Commission 

Euro celebrates its 20th birthday


The euro, Europe's common currency, turns 20 on 1 January 2019. Exactly 20 years ago, on 1 January 1999, 11 EU countries launched a common currency, the euro, and introduced a shared monetary policy under the European Central Bank.

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ..


            Ανακοίνωση διεξαγωγής δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων 


Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 5 Ιουλίου 2019.

Thursday, December 20, 2018

Το Δελτίο Τιμών Χρυσού - Νομισμάτων της 20 Δεκ. - ΤτΕ ..ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 20/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 183 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 20/12/2018 (08:08) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου

USA Economy - In view of realized and expected labor market conditions and inflation, the Committee decided to raise the target range for the federal funds rate to 2-1/4 to 2‑1/2 % ..Press Release -  December 19, 2018  - Implementation Note issued 

Decisions Regarding Monetary Policy Implementation

The Federal Reserve has made the following decisions to implement the monetary policy stance announced by the Federal Open Market Committee (FOMC) in its statement on December 19, 2018:


The Board of Governors of the Federal Reserve System voted unanimously to raise the interest rate paid on required and excess reserve balances to 2.40 percent, effective December 20, 2018. Setting the interest rate paid on required and excess reserve balances 10 basis points below the top of the target range for the federal funds rate is intended to foster trading in the federal funds market at rates well within the FOMC's target range.

Wednesday, December 19, 2018

Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις - Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,αντίκειται στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ..

Απόσπασμα από το Special Report  Υποχρεωτική Διαιτησία , του ΣΕΒ .. 19 Δεκεμβρίου  2018Ποιος φοβάται τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις;

Την 6η Ιουνίου 2018 η Ελληνική κυβέρνηση κατάθεσε τις απόψεις της στην Επιτροπή Διεθνών Κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα.. Είχε κληθεί εκεί λόγω της αναφοράς του ΣΕΒ σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως» και ειδικότερα για τη λειτουργία της Διαιτησίας στη χώρα μας. 

EU Economy - Package of measures to address non-performing loans ( (NPLs) ) in the EU banking sector ..Press release - Brussels, 18 December 2018 - European Commission

Banking Union: Agreement on measures to prevent the accumulation of non-performing loans


The Commission welcomes the political agreement reached by the European Parliament and the Council on prudential measures to further address non-performing loans (NPLs) in Europe.

EU - Commission approves reductions in renewable electricity in Greece ..Press release - Brussels, 18 December 2018 - European Commission 

State aid: Commission approves reductions in renewable electricity and cogeneration surcharges for energy-intensive companies in Greece

The European Commission has approved, under EU State aid rules, reductions granted to energy-intensive companies on a surcharge to finance support for renewable electricity production and high-efficient cogeneration in Greece.

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση για τον Όμιλο της FOLLI FOLLIE ...

Δελτίο Τύπου 18 Δεκεμβρίου 2018     FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

                                                          18 Δεκεμβρίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία» και από κοινού με τις θυγατρικές της εταιρείες ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα την παρουσίαση της προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση») κατόπιν μακροσκελών συζητήσεων με τους συμβούλους μιας ad hoc ομάδας πιστωτών μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων (η “AHG”) καθώς και όλων των κατόχων ομολόγων Schuldschein (όπως ορίζονται κατωτέρω). Η AHG εκπροσωπεί περίπου το 27% των εκδοθέντων Ομολόγων λήξεως το 2019. 

Ισχυρές απώλειες για τα ADR των Ελληνικών Τραπεζικών τίτλων ..


National Bank of Greece (ADR) Καλημέρα σε όλους .. Στο σύνολό τους οι Ελληνικοί Τραπεζικοί τίτλοι, στην Αμερικανική αγορά OTCMKTS... όπου διαπραγματεύονται κατέγραψαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση 18/12 /2018  ισχυρές απώλειες ... με τις μεγαλύτερες να εντοπίζονται στο ADR της E F G EUROBANK ERGAS ... κατά -8,12%... Από το ξεκίνημα της συνεδρίασης το σύνολο των Ελληνικών τραπεζών κινήθηκε πτωτικά .... με το κλείσιμο πλέον να εντοπίζεται κάτω από τις βραχυχρόνιες στηρίξεις των ΕΜΑ , προ διαθέτοντας για τυχόν περαιτέρω διόρθωση και δοκιμασία των μεσοπρόθεσμων στηρίξεων . Επισημαίνεται ότι το ADR της PIRAEUS BANK SA δεν εκτέλεσε πράξεις ..

Tuesday, December 18, 2018

Τhe European Banking Authority prepared for Brexit ..NEWS Releases 17/12/2018  - The EBA calls for more action by financial institutions in their Brexit-related communication to customers

As a follow up to its June 2018 Opinion on financial institutions' preparedness for the UK withdrawal from the EU, the European Banking Authority (EBA) today reminds affected financial institutions to maintain their efforts in effective contingency planning and to increase their efforts in communicating to customers. The EBA urges such institutions to take its Opinion into careful consideration and to swiftly proceed with advising customers on the specific implications stemming from the UK withdrawal from the EU.

Ενημέρωση από την ALPHA BANK, για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων ..

Δελτίο Τύπου  18 Δεκεμβρίου 2018                                                                                                    ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Το Δελτίο Τιμών Χρυσού - Νομισμάτων της 18 Δεκ. - ΤτΕ ..ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 18/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 181 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 18/12/2018 (08:23) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου


Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ..Δελτίο Τύπου -  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 19.12.2018 -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.12.2018 - 25.01.2019 -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.12.2018  - 22.01.2019

 Η εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 

EU Economy - Greek bailout , a critical event in the European sovereign debt crisis....

Economic Research - 18 December 2018  - How is a firm’s credit risk affected by sovereign risk?  - By Johannes Breckenfelder[1]


When a country sees its sovereign credit risk rise, do companies in that country also see their credit risk increase? We show that the answer is yes. Companies with a large public-sector ownership, as well as companies that borrow heavily from banks, are most affected. This suggests that the transmission of credit risk from sovereigns to non-financial companies occurs primarily through a fiscal and a financial channel, and points to the importance of reducing such risk spillovers and thereby overall risk in the economy, e.g. by means of the capital markets union.

Monday, December 17, 2018

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας 17,8 δισεκ. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί σε τρίτους επενδυτές .. - ΤτΕΔελτίο Τύπου - 17/12/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Εκδήλωση “Repositioning Greece” του Εκάλη Club με θέμα “Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα – Investment opportunities in Greece”   - Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας


Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Εκδήλωση “Repositioning Greece” του Εκάλη Club με θέμα “Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα – Investment opportunities in Greece” 

Κυρίες και κύριοι, - Η παρέμβασή μου σήμερα έχει ως κεντρικό θέμα την ελληνική οικονομία. Αρχικά, θα αναφερθώ στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, θα υπογραμμίσω τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, θα επισημάνω τα δυνητικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα ως χώρα προορισμού επενδύσεων. 

Sunday, December 16, 2018

Ελληνική Οικονομία - Ενισχύεται η Μεταποιητική παραγωγή - Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές ..

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -  Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ALPHA BANK


Ελληνική Οικονομία 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αυτήν την εβδομάδα, ο γενικός δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 κατά μόλις 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι αυξήσεως κατά 5,1% την ίδια περίοδο του 2017. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην άνοδο της παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης (+1,7%), που υπεραντιστάθμισε τη μείωση στην παραγωγή ηλεκτρισμού (-2,0%), στον τομέα παροχής νερού (-2,5%) και στους τομείς των ορυχείων-λατομείων (-0,6%).

Saturday, December 15, 2018

Η Ενιαία Αγορά είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .. European Council
Δελτίο Τύπου - 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 13-14 Δεκεμβρίου 2018


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το ΠΔΠ, την ενιαία αγορά, τη μετανάστευση και άλλα θέματα, δηλαδή τις εξωτερικές σχέσεις, την αλλαγή του κλίματος, την ασφάλεια και την άμυνα, την παραπληροφόρηση, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες.

Technical Analysis charts : 14/12 - BANKS USA

 - BANKS  USA


BANK OF AMERIKA - Daily EU Economy - Monetary Union has succeeded in many ways, but it has not delivered the gains that were expected in all countries .. - Mario DraghiPress Release - Europe and the euro 20 years on -   Speech by Mario Draghi, President of the ECB, at Laurea Honoris Causa in Economics by University of Sant'Anna, Pisa, 15 December 2018

Next month, we will celebrate the 20th anniversary of the launch of the euro.

The two decades in which the euro has existed have perhaps been exceptional. The first was the culmination of a 30-year upswing in the global financial cycle, while the second saw the worst economic and financial crisis since the 1930s. But, exceptional as they were, these two periods can teach us some useful lessons about what still needs to be done.

Έρευνα & Καινοτομία - Η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει αποτελέσματα εμπορικής εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης ..

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ ..


Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα…

Τα αποτελέσματα της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα (European Innovation Scoreboard 2018) περιορίζονται από εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες. Ενώ είναι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι υψηλής εξειδίκευσης, ενώ δαπανώνται μεγάλα ποσά για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) από το Ελληνικό Δημόσιο και τα πανεπιστήμια, και ενώ δημοσιεύονται πολλές διεθνείς επιστημονικές εργασίες από Έλληνες επιστήμονες, η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει αντίστοιχα αποτελέσματα εμπορικής εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης.

Sunday, October 7, 2018

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί τους στόχους του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, φθάνοντας στο 3,56% του ΑΕΠ. -

ALPHA  BANK  - Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών


Ελληνική Οικονομία 

Η πορεία εκτελέσεως του Κρατικού Προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018 δείχνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εξακολουθεί να διαμορφώνεται υψηλότερα του στόχου που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό. Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα - δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τόκους - διαμορφώθηκε σε € 3,1 δισ. στο οκτάμηνο του 2018, έναντι € 3,5 δισ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2017 και € 0,9 δισ. που ήταν ο στόχος για το διάστημα αυτό. 

Friday, October 5, 2018

Συντάξεις - Μας εκβίασαν για να ψηφίσουμε το μέτρο της περικοπής των Συντάξεων - Υπ. Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ..Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στο στούντιο κοντά μας είναι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος. Καλησπέρα σας Υπουργέ, άρτι αφιχθείς από το Λουξεμβούργο, κυριολεκτικά από το Eurogroup στο στούντιο της ΕΡΤ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.

EU Economy - The EU banks have continued to improve their LCR - (LCR) was around 145% in December 2017, materially above the minimum threshold of 100%. - EBA

Press Releases - 04 October 2018 -  EBA publishes the preliminary impact of the Basel reforms on EU banks capital and updates on liquidity measures in the EU


The European Banking Authority (EBA) published today two reports, which measure the impact of implementing Basel III reforms and monitor the current implementation of liquidity measures in the EU. The EBA Basel III capital monitoring report includes a preliminary assessment of the impact of the Basel reform package - as endorsed by the Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHoS) - on EU banks assuming its full implementation. 

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια των Καταθέσεων - Δανείων τον Αύγουστο - Μείωση παρουσίασαν των Επιχειρηματικών δανείων ..Δελτίο Τύπου - 04/10/2018 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2018


1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, τον Αύγουστο του 2018, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* διαμορφώθηκε στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1). 

EU Economy - The claim that the ESM is guaranteeing Italy’s state debt is wrong ..
Press Releases - Letter to the Editor of Frankfurter Allgemeine Zeitung

On the articles “Deficits in Rome” (F.A.Z. of 29 September) and “League boss Salvini: I don’t care about Europe at all” (F.A.Z. of 1 October): In the article in the Saturday edition about the budgetary plans of the Italian government, the claim is made that “Europe has taken over guarantees for Italy’s state debt via the state rescue fund ESM”. This claim is repeated in the other article published on Monday. 

Wednesday, October 3, 2018

Τράπεζα Πειραιώς - Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης μη απομειωτικό για τους Μετόχους ..Δελτίο  Τύπου  -  Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου, 2018 


Σε απάντηση πρόσφατων αναφορών στον τύπο, η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει ότι το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που εφαρμόζει έχει γνωστοποιηθεί στην επενδυτική κοινότητα ήδη από τον Μάιο 2018, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2018 που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Monday, October 1, 2018

Κρατικός Προϋπολογισμός 2019 - Η ανάκαμψη του πραγματικού ΑΕΠ έφτασε το 1,4% με κύριο μοχλό την αύξηση των επενδύσεων (με ετήσιο ρυθμό +9,6%)....

Δελτίο Τύπου -  Κατάθεση Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019


Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019.

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου για Ιδιώτες ..Δελτίο Τύπου -   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 5 Απριλίου 2019. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. 

Το Δελτίο Τιμών Χρυσού - Νομισμάτων της 01 Οκτ. - ΤτΕ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 01/10/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 124 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 01/10/2018 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου

EU Economy - As central bankers we always need to be prepared for the next crisis - Benoît Cœuré - ECBNEWS Release - Interview with Benoît Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Carla Neuhaus on 19 September 2018 published on 1 October 2018

Mr Cœuré, the financial crisis erupted 10 years ago. Is the eurozone now better prepared for a crisis?

As central bankers we always need to be prepared for the next crisis. It is our job to make the financial system as resilient as possible. And a lot has been done on that front. The financial system is now much safer than it was 10 years ago. We have better regulation and higher capital and liquidity buffers in banks. Good progress has been made, but we are not there yet.

Sunday, September 30, 2018

Ελληνική Οικονομία - Και όμως οι Μισθοί αυξάνονται - Χωρίς Κρατική παρέμβαση ... - Έκθεση ΣΕΒ

Το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία - από τον ΣΕΒ  -  Και, όμως, οι μισθοί αυξάνονται! Όσο και η παραγωγικότητα! Χωρίς κρατική παρέμβαση…


Η επίσπευση της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα ανοίγει εκ νέου το διάλογο για τους παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των μισθών σε μια ελεύθερη , ανταγωνιστική οικονομία. Η παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας, που χαρακτήριζε τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας τη δεκαετία πριν το ξέσπασμα της κρίσης σε βάρος της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της, δηλαδή οι αυξήσεις μισθών ενώ υποχωρούσε η παραγωγικότητα, αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Κύπρος - Η Κυπριακή Οικονομία συνεχίζει την ισχυρή κυκλική άνοδο της - ESM ..Δελτίο Τύπου - 28/09/2018 - Δήλωση Προσωπικού μετά την πέμπτη Αποστολή Παρακολούθησης του Προγράμματος στην Κύπρο

Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιήσει την πέμπτη αποστολή παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα (PPS) και να προβεί σε ειδική παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας ). 

Global Economy - IMF and Argentina authorities have reached an agreement ..


NEWS Release - September 26 - 2018 -  IMF and Argentina Authorities Reach Staff-Level Agreement on First Review Under the Stand-By Arrangement


The International Monetary Fund staff and Argentina authorities have reached an agreement on a set of strengthened economic policies that will underpin the 36-month Stand-By Arrangement (SBA) approved on June 20, 2018. Subject to IMF Executive Board approval, the revised Arrangement front loads IMF financing, increasing available resources by US$19 billion through the end of 2019, and brings the total amount available under the program to US$57.1 billion through 2021. The resources available under the program would no longer be treated as precautionary and the authorities intend to use IMF financing for budget support. 

Saturday, September 29, 2018

Capital controls - Χωρίς περιορισμό ποσού οι αναλήψεις μετρητών - Όλες οι νέες ρυθμίσεις ..Δελτίο  Τύπου - 28 Σεπτεμβρίου 2018  -  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), όπως ισχύει - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται χωρίς περιορισμό ποσού οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ATM από τις τράπεζες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Friday, April 27, 2018

EU Economy - Greece - The Eurogroup took note of the so-called 'enhanced surveillance', as proposed by the Commission...


Press Release - 27/04/2018 - Remarks by M. Centeno following the Eurogroup meeting of 27 April 2018

Good afternoon. - Before we start, I would like to warmly thank the Bulgarian Presidency for hosting the Eurogroup here in Sofia.

Today we welcomed the new German finance minister, Olaf Scholz. This was his first Eurogroup meeting. He presented the policy priorities of the new German government. We wished him all the best. Olaf is a true European and I am convinced he will carry forward Germany’s important contribution to a more robust euro area.

Στις 30 Απριλίου η αποκοπή του Δικαιώματος για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ATTICA BANK ..


Δελτίο Τύπου - 27/04/2018 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 Η ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡEΙΑ (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι στις 24.04.2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ..

Wednesday, February 28, 2018

Capital Controls - Στα 2,300 ευρώ οι μηνιαίες αναλήψεις μετρητών - Επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου ..


Δελτίο Τύπου - 28- 02- 2018 -  Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων  -  (ΦΕΚ Β΄ 687/28.02.2018)


Με διακριτό «κόκκινο» χρώμα εμφαίνονται οι τροποποιήσεις και οι προσθήκες που επήλθαν με την ΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Β 687/28.02.2018). 

Friday, February 23, 2018

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ - Μέρισμα €0,40 ανά μετοχή για την χρήση του 2017 ..Δελτίο Τύπου - 22 Φεβρουαρίου 2018 - ΕΛΠΕ - Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου / Έτους 2017

Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας, λόγω λειτουργικών επιδόσεων και ευνοϊκού διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης. Μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων και πρόταση για διανομή συνολικού μερίσματος 2017 €0,40 ανά μετοχή 

Bulgarian Economy - Growth has been on an upward trend and is estimated to reach 3.8 percent in 2017 and 2018 - Report IMF

Press Release - February 22, 2018 - Bulgaria: IMF Executive Board Concludes the 2017 Article IV Consultation


On February 14, 2018, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) concluded the Article IV consultation [1] with Bulgaria.

Υπόθεση Novartis - Οι μαρτυρίες στο σύνολό τους είναι εντελώς ΨΕΥΔΕΙΣ. - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της ΕλλάδοςΔελτίο Τύπου - 21/02/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή των Ελλήνων για την Υπόθεση Novartis   - Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 
1. Δίστασα προς στιγμή να αποφασίσω αν θα ζητήσω να παρασταθώ και να μιλήσω στην Ολομέλεια ή αν θα περιοριζόμουν στη κατάθεση υπομνήματος. Μήπως το αξίωμα του Κεντρικού Τραπεζίτη που υπηρετώ θα απαιτούσε την απουσία μου από την αίθουσα σήμερα και τον περιορισμό μου σε γραπτή έκθεση των απόψεών μου; ΄Η μήπως, για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα έπρεπε ακόμη και να παραιτηθώ από το αξίωμά μου ώστε να μην δοθεί, έστω και σε μνησίκακους ή κακόπιστους, η εντύπωση ότι χρησιμοποιώ αυτό το αξίωμα ως ασπίδα έναντι της Δικαιοσύνης, η οποία, φυσικά, έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τις καταγγελίες οποιουδήποτε κατά οποιουδήποτε, όποιο αξίωμα κι αν κατέχει; 

Thursday, February 22, 2018

Η ζώνη του ευρώ έχει βγει από την κρίση ισχυρότερη από πριν ..- Klaus Regling - ESM

NEWS Release - 22/02/2018 - "10 χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση" - Ομιλία του κ. Klaus Regling - Tokyo, Japan
Κυρίες και κύριοι  -  Ο ρόλος του ΕΜΣ είναι να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ. Επίσης, η έρευνα του Ινστιτούτου Διεθνών Νομισματικών Θεμάτων - και η συζήτηση που καλλιεργεί - συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ευχαρίστως αποδέχθηκα την πρόσκληση να μιλήσω εδώ σήμερα.

USA - US crude oil production was 635,000 barrels a day less than the average of the previous week..- Report eia ..

Press Release - February 22, 2018 -  Weekly Petroleum Status Report
Highlights
U.S. crude oil refinery inputs averaged about 16.2 million barrels per day during the week ending February 9, 2018, 635,000 barrels per day less than the previous week’s average. Refineries operated at 89.8% of their operable capacity last week. Gasoline production decreased last week, averaging 9.6 million barrels per day. Distillate fuel production decreased last week, averaging over 4.8 million barrels per day.

Κέρδη 1,3 δισεκ. ευρώ για την ΕΚΤ - Στα 154 εκατ. ευρώ τα κέρδη της από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ..


Δελτίο Τύπου - 22 Φεβρουαρίου 2018 - Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2017

  • Τα κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 1,3 δισεκ. ευρώ το 2017 (2016: 1,2 δισεκ. ευρώ) και διανέμονται στο ακέραιο στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
  • Καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής: 1,1 δισεκ. ευρώ (2016: 1,0 δισεκ. ευρώ)
  • Ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 414 δισεκ. ευρώ (2016: 349 δισεκ. ευρώ)

Επιβολή προστίμων και ανάκληση άδειας λειτουργίας Επενδυτικής εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ..


Δελτίο Τύπου - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 809η/21.2.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:


 Την έκδοση απόφασης για την Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.

UK Economy - Economic growth in the UK has slowed, and Brexit is partly to blame - Report IMF

Publication -  UK Economy Must Get More Efficient  - IMF


Brexit, as the UK’s decision to exit the European Union (EU) is commonly known, is weighing on the economy, even as growth is accelerating in the rest of the world. Higher prices, caused by a weaker pound, have limited increases in people’s spending, and uncertainty about the future relationship with the EU has kept some business investments on hold. In this situation, it will be even more important for the UK to raise productivity and balance its public finances, the IMF said in its latest annual assessment of the economy.

Σημαντική αύξηση του μερίσματος για τους Μετόχους του ΟΤΕ στα €0,35 ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών...


Δελτίο Τύπου - 22 Φεβρουαρίου 2018 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. 

 Σε ισχύ η νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων: o Πρόταση για μέρισμα €0,35 ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 (από €0,16) o Έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας €90 εκατ. για το 2018 

Wednesday, February 21, 2018

USA Economy - Core inflation would reach 2 % in 2019 and that total inflation would be at the Committee's 2% objective in 2020..- FEDPress Release - February 21, 2018 - Minutes of the Federal Open Market Committee, January 30-31, 2018

Developments in Financial Markets and Open Market Operations
The manager of the System Open Market Account (SOMA) provided a summary of developments in domestic and global financial markets over the intermeeting period. Financial conditions eased further over recent weeks with market participants pointing to increasing appetites for risk and perceptions of diminished downside risks as factors buoying market sentiment. In this environment, yields on safe assets such as U.S. 

Κινητήριος μοχλός της Οικονομίας ο Τουρισμός - Ισχυρή αύξηση των εισπράξεων - Πάνω από 27 εκατ. οι επισκέπτες το 2017 ..


Δελτίο Τύπου - 21/02/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2017

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το Δεκέμβριο του 2017 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 76,3% έναντι πλεονάσματος 45 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 26,5% (Δεκέμβριος 2017: 172 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2016: 136 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 0,8% (Δεκέμβριος 2017: 182 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2016: 181 εκατ. ευρώ).

EU Economy - Economic and Financial Affairs Council - Budget guidelines for 2019 ..


Press Release - 20 Feb. 2018 - COUNCIL CONCLUSIONS ON THE BUDGET GUIDELINES FOR 2019 

Introduction 
1. The Council considers that the budget for 2019 should ensure prudent budgeting and provide adequate resources to support clearly set priorities, while leaving sufficient margins under the ceilings. The EU budget should seek to boost growth, promote employment and create new jobs, enhance effective EU cohesion and agriculture, foster competitiveness and tackle the internal and external dimension of the migration, security challenges and protection of the external borders.