>

Thursday, December 31, 2015

Bankstrade  by sot ark

Καλημέρα και Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και φίλες αναγνώστες……

Σήμερα Παραμονή Πρωτοχρονιάς .δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε με χρηματοοικονομικά δρώμενα ειδήσεις και εκτιμήσεις…… αλλά να αφιερώσω την ημέρα σε όλους εσάς, που αυτούς του λίγους μήνες λειτουργίας της Ιστοσελίδας ,  στηρίξατε τη προσπάθεια μου, επιλέξατε την ιστοσελίδα μας για τη χρηματοοικονομική σας ενημέρωση, και με τις καθημερινές  επισκέψεις  σας και τα μηνύματά σας, συμβάλετε σε αυτή την ανιδιοτελή προσπάθεια…..120,000 χιλιάδες και πλέον ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ……  τις καλύτερες ευχές μου να έχετε όλοι, δια εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα ….ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία και Αγάπη για ένα καλύτερο 2016……. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ….ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ …….

Wednesday, December 30, 2015

Δεν υπερκαλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank...

                                                          Δελτίο Τύπου 

30/12/2015

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑYΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΑΥΞΗΣΗ»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) με την έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.11.2015 και επικυρώθηκε με την από 22.11.2015 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 90,954%. 


Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 30η Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση 2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών. Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :

Επιδεινώθηκε περαιτέρω η Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα.....

30/12/2015 

 Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Νοέμβριος 2015

Tο Νοέμβριο του 2015, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -2,2%, από -2,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 458 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 412 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 


Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2015, ήταν αρνητική κατά 176 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 224 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,4% έναντι -1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ισχυρές απώλειες για τον Ευρωπαϊκό δείκτη STOXX® Europe 600 Banks ...εν μέσω γενικότερων ρευστοποιήσεων στις αγορές...


Ισχυρές απώλειες λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών παρουσιάζει  ο STOXX® Europe 600 Banks καταγράφοντας αυτή την ώρα απώλειες της τάξης του 0,82% στις 183,55μ... ακολουθώντας το γενικότερο κλίμα ρευστοποιήσεων στις  Ευρωπαϊκές αγορές...

STOXX® Europe 600 Banks

Date: Dec. 30, 2015
Time: 14:02:47

Symbol SX7P
Calculation Realtime
Dissemination period 09:00 CET-18:00 CET
ISIN EU0009658806
Bloomberg ID BBG000P5WS49
Free Float Mcap 1'009'846.091 MEUR
Last value 183.77
Daily change (absolute) -0.70% (-1.30)

  

Ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλέτες του Δημοσίου ....για τη μεταβίβαση ακινήτου

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙO

 30/12/2015

Ευνοϊκότεροι καθίστανται οι όροι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων από φορολογούμενους με χρέη στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται σε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ.1265/18.12.2015), μπορεί πλέον να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου από φορολογούμενο ο οποίος έχει χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη και στην περίπτωση αυτή παρακρατείται το 50% αυτής (από 70% - 100% με βάση το προηγούμενο καθεστώς). 
 

Σημαντική αύξηση στις αφίξεις ...σημείωσαν το 2015 τα Τουριστικά καταλύματα .... ΕΛΣΤΑΤ

                                                    Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2015 (προσωρινά στοιχεία)


Από τα στοιχεία της έρευνας κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, που διενεργείται απο την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, στο σύνολο των καταλυμάτων αυτών παρουσιάζεται αύξηση στις αφίξεις κατά 4,3% (Πίνακας 1 και Γράφημα 1) και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,2%, σε σχέση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 (Πίνακας 2 και Γράφημα 2).


Από τα στοιχεία της κίνησης των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ προκύπτει ότι, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η μέση παραμονή ανά άτομο ανέρχεται σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριμένα η μέση παραμονή για τους αλλοδαπούς είναι 5,1 διανυκτερεύσεις ενώ για τους ημεδαπούς είναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Σημαντική μείωση παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ...ΕΛΣΤΑΤ

                                                         Δελτίο Τύπου

Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέμβριος 2015

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής  αγοράς) με έτος βάσης 2010=100,0, του μηνός Νοεμβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 8,5%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013 (Πίνακας 1.ΙΙ).

                           

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Νοέμβριο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 (Πίνακας 1.Ι).

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων άσκησης Παραστατικών Τίτλων (Warrants) .... Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος..

                                                        Εθνική Τράπεζα

Αποτελέσματα άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) – 5η Άσκηση (28/12/2015)


Σε συνέχεια της από 18.12.2015 ανακοίνωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (εφεξής τα «Warrants»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης Warrants περιλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 890 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 Τα ασκηθέντα Warrants αντιστοιχούν σε 488 κοινές μετοχές, ήτοι το 0,00001% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσόν το οποίο καταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέρχεται σε Ευρώ 35.181,63.

Η χαμηλή γονιμότητα και τα υψηλά ποσοστά μετανάστευσης έχουν οδηγήσει σε πτώση ή στασιμότητα τον πληθυσμού στην Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της Βαλτική ....Έκθεση World Bank

Η  προσφυγική κρίση αποτελεί ευκαιρία για μια Ευρώπη που γερνάει;

Christian BODEWIG Brookings Blogs

Μεταφορά από κείμενο μετάφρασης...

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών εδώ και δεκαετίες. Ο αριθμός των προσφύγων από περιοχές συγκρούσεων στη Συρία, το Ιράκ και αλλού, που φθάνουν στα νότια στις ακτές της Ευρώπης αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Η προκύπτουσα αύξηση των αιτημάτων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έχουν εκτεθεί διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για το πώς να αντιδράσουν. Οι κυβερνήσεις της Κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής έχουν απορρίψει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικές ποσοστώσεις για τη διανομή των προσφύγων σε όλα τα 28 κράτη μέλη και να βγει από τη λήψη σε σημαντικό αριθμό προσφύγων.


Η Αντιπολίτευση στη μετανάστευση φαίνεται αντιφατική για τις χώρες που αντιμετωπίζουν την προοπτική της γήρανσης του πληθυσμού και την ταχεία μείωση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία έχουν ήδη δει τους πληθυσμούς τους να συρρικνώνονται κατά περισσότερο από 15 τοις εκατό από το 1990, η Κροατία κατά 10 τοις εκατό, και τη Ρουμανία και την Ουγγαρία κατά περισσότερο από 5 τοις εκατό. 

Σταθεροποιητικό άνοιγμα αναμένεται στις Ευρωπαϊκές χρηματαγορές...

Σχόλιο Αγοράς...

Reuters


30 Δεκεμβρίου Οι  Ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να δουν σταθερό άνοιγμα την Τετάρτη, αν και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να επηρεάσει επί των μετοχών των εταιρειών ενέργειας.


Χθες στις ΗΠΑ, επικράτησε θετικό κλίμα, ενώ τα ΣΜΕ του   Euro Stoxx 50 και γερμανικός DAX  αυξήθηκαν 0,2 τοις εκατό. Τα ΣΜΕ επί της Βρετανίας FTSE 100 ήταν επίπεδα, ενώ ΣΜΕ επί CAC της Γαλλίας υποχώρησε κάτω από το 0,2 τοις εκατό.

Tuesday, December 29, 2015

Πιστώθηκε το Επίδομα Τέκνων στους δικαιούχους από τον ΟΓΑ...

                                                      Δελτίο Τύπου


«Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Δ’ Τριμήνου 2015 »

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι: Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβληθούν τα Οικογενειακά Επιδόματα Δ’ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 25-11-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις .


Η πληρωμή αυτή αφορά 715.703 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 182.826.458,68 €.

Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής...για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανακηρύχθηκε η η Eurobank Ergasias από το World Finance...


Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015


                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής» στην Ελλάδα για 2η συνεχόμενη χρονιάΩς η «Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα» (Best Retail Bank in Greece) ανακηρύχθηκε η Eurobank και για το 2015 από το διεθνούς κύρους περιοδικό World Finance. Η βράβευση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποτελεί επιβεβαίωση για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η Λιανική Τραπεζική της Eurobank διατηρώντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.Κάθε χρόνο το εξειδικευμένο διεθνές περιοδικό World Finance βραβεύει τους καλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ανά τον κόσμο, με βάση μια σειρά αυστηρών κριτηρίων, που σχετίζονται με την καινοτομία και ευρηματικότητα σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Με ΠΝΠ ρυθμίζεται το ύψος του προστίμου για πολλαπλές φορολογικές παραβάσεις...

 Αλλαγές στα πρόστιμα από την Εφορία

Αλλαγές στο ύψος των προστίμων που επιβάλλονται από την εφορία στις περιπτώσεις πολλαπλών φορολογικών παραβάσεων επέρχονται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία υπεγράφη στις 24 Δεκεμβρίου.


 Ειδικότερα, εάν οι φορολογούμενοι υποπίπτουν εκτός από την παράβαση της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή της άσκησης επαγγέλματος χωρίς την υποβολή σχετικής δήλωσης στην εφορία και στην παράβαση της υποβολής ανακριβούς δήλωσης ή της μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, τότε τα πρόστιμα για τις πρώτες περιπτώσεις αφαιρούνται από το πρόστιμο για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβών δηλώσεων και μειώνονται ως προς το τελικό ύψος τους. 

Είναι επείγουσα η ανάγκη προσπαθειών προκειμένου τη διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε φόρους ....έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι ιδιώτες... Σημαντικές αυξήσεις για την Ελλάδα... οι μεγαλύτερες όμως στη Δανία ...ΟΟΣΑ έκθεση


Τα Εταιρικά φορολογικά έσοδα μειώνονται, θέτοντας υψηλότερα βάρη στους ιδιώτες


Μεταφορά από κείμενο μετάφρασης..

Τα  Εταιρικά  φορολογικά έσοδα μειώνονται στις χώρες του ΟΟΣΑ λόγω  της παγκόσμια οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να ασκείται  μεγάλη πίεση στους μεμονωμένους φορολογούμενους για να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με νέα στοιχεία από την ετήσια του ΟΟΣΑΈσοδα Στατιστικά δημοσίευση.Μέσος όρος των εσόδων από τα εταιρικά εισοδήματα και τα κέρδη μειώθηκαν από 3,6% σε 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την περίοδο 2007-14. Τα έσοδα από επιμέρους φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 8,8% σε 8,9% και τα έσοδα από το ΦΠΑ αυξήθηκαν από 6,5% σε 6,8% κατά την ίδια περίοδο.

Ανοδικά κινείται ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός δείκτης STOXX® Europe 600 Banks.... σε θετικό έδαφος οι αγορές...

Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών ο STOXX® Europe 600 Banks ακολουθώντας την ανοδική κίνηση των αγορών,  καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,40% στις  184μ... 


STOXX® Europe 600 Banks

Symbol SX7P
Calculation Realtime
Dissemination period 09:00 CET-18:00 CET
ISIN EU0009658806
Bloomberg ID BBG000P5WS49
Free Float Mcap 1'000'064.763 MEUR
Last value 184.01
Daily change (absolute) +0.40% (0.73)
                                      

Ανοδικό ξεκίνημα αναμένετε για τις Ευρωπαϊκές χρηματαγορές.... καταλύτης η σταθεροποίηση των τιμών του αργού και η άνοδος στις Ασιατικές αγορές...


Reuters

29 Δεκεμβρίου Οι Ευρωπαϊκές μετοχές αναμένετε να έχουν  άνοιγμα ελαφρώς υψηλότερα την Τρίτη,  καθώς βοήθησαν τα  κέρδη στις Ασιατικές αγορές μετοχών οι οποίες επωφελήθηκαν από μια μικρή σταθεροποίηση των τιμών του αργού πετρελαίου.


Τα Σ.Μ.Ε. στο Euro Stoxx 50, της Γερμανίας DAX και ο CAC της Γαλλίας όλα αυξήθηκαν μεταξύ 0,6-0,7 τοις εκατό, ενώ τα  ΣΜΕ επί του δείκτη FTSE Βρετανία 100 παρέμειναν αμετάβλητα.

Monday, December 28, 2015

Ανανέωση ιδιότητας Βασικού Διαπραγματευτή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ....ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/12/2015 

 Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2016
                              

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό πρωτ. 2122/21.12.2015, ανανεώθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2016 για τα ακόλουθα 22 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά): 

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ χρηματαγορά .....

Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών ο STOXX® Europe 600 Banks καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,67% στις 183,27μ... παρά το σταθεροποιητικό του άνοιγμα, ακολουθώντας τη πτωτική πορεία των  χρηματαγορών... 

STOXX® Europe 600 Banks

Symbol SX7P
Calculation Realtime
Dissemination period 09:00 CET-18:00 CET
ISIN EU0009658806
Bloomberg ID BBG000P5WS49
Free Float Mcap 1'006'800.970 MEUR
Last value 183.27
Daily change (absolute) -0.67% (-1.24)


                              

Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων που προέκυψαν από το Reverse Split ......Ανακοίνωση Τράπεζα Eurobank Ergasias


Ανακοίνωση - Ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων που προέκυψαν από το Reverse Split

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων

που προέκυψαν από το Reverse Split


Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») γνωστοποιεί ότι την 23η Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης 17.644 κοινών ονομαστικών μετοχών, που προέκυψαν από τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την ταυτόχρονη: (i) αύξηση της ανερχόμενης σε €0,30 ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνολικά 14.707.876.542 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με τη συνένωσή τους σε 147.078.765 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split) της Τράπεζας... 

Ευρωπαϊκοί παράγοντες που θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές πριν το άνοιγμα των αγορών..

Σταθεροποιητικό άνοιγμα αναμένεται ...λόγω των αργιών...

Reuters
Λονδίνο 28 Δεκεμβρίου , τα Ευρωπαϊκά futures του των δείκτη μετοχών αναμένονται  με σταθερό άνοιγμα τη Δευτέρα, με τους όγκους συναλλαγών αναμένεται να είναι μικροί, λόγω της αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

                               

Τα Futures για το Euro Stoxx 50, της Γερμανίας DAX και CAC είναι σταθεροποιητικά  έως 0,1 τοις εκατό υψηλότερο από το 0734 GMT.

Δελτίο Τιμών ....ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 28/12/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 162 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 28/12/2015 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρουSunday, December 27, 2015

Cross-country... η εκτίμηση του ΔΝΤ για την Ελλάδα... πολύ μεγάλη η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση ... πολύ υψηλό το δημόσιο χρέος... η εσωτερική υποτίμηση ΔΕΝ είχε αναγνωριστεί εκ των προτέρων.....


Απομαγνητοφώνηση  διάσκεψης για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης Ανασκόπηση

Με Vivek Arora, αναπληρωτής διευθυντής της στρατηγικής και κριτική Τμήμα Πολιτικής (SPR)
Peter Allum, υποδιευθύντρια στη διεύθυνση SPR
Ángela Gaviria, Τμήμα Επικοινωνιών

Απόσπασμα - μεταφορά από κείμενο μετάφρασης...

Ερωτών: Αναρωτιέμαι αν μπορείτε να επεξεργαστεί λίγο περισσότερο σχετικά με την Ελλάδα. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον τρόπο που τα δύο προηγούμενα προγράμματα έχουν υλοποιηθεί, και αν η εκτίμηση αυτή μπορεί να βοηθήσει το Ταμείο και τους Ευρωπαίους, έτσι ώστε τα μελλοντικά λάθη μπορούν να αποφευχθούν στην περίπτωση της Ελλάδα;


ΚΎΡΙΟΣ. Arora: Θα πω μόνο ότι η εκτίμηση που έχουμε είναι ένα cross-country. Αυτό προσπαθούμε να εξετάσουμε την εμπειρία, προφανώς από την Ελλάδα, είναι μια σημαντική υπόθεση, αλλά και στην εμπειρία των 30 ή έτσι τις άλλες περιπτώσεις, να προσπαθήσουμε και να εξαχθούν κάποια γενικά συμπεράσματα.Έτσι δεν το κάνουμε, ως εκ τούτου, να κρίνει για το αν ορισμένα πράγματα στην Ελλάδα ήταν σωστό ή λάθος.

Η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, η πανδημία του Έμπολα, και η βοήθεια σε πολλές χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση ....οι σημαντικότερες προκλήσεις του ΔΝΤ... Ετήσια Έκθεση

Ετήσια έκθεση ΔΝΤ - Αντιμετώπιση των προκλήσεων

Μήνυμα της Διευθύνοντος Συμβούλου


Η χρονιά που πέρασε ήταν μια περίοδος απροσδόκητες προκλήσεις για τη διεθνή κοινότητα. Εν μέσω συνεχίζει να επικεντρώνεται στην τόνωση ισχυρότερη και πιο αποκλεισμούς ανάπτυξη και την ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας, το ΔΝΤ αντιμετωπίζει οικονομικές εξελίξεις που απαιτείται ταχεία προσαρμογή.Πρώτα ήταν η ξαφνική, απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Για τα περισσότερα από τα μέλη μας, χαμηλότερες τιμές αποδειχθεί ευεργετική, στήριξη της ανάπτυξης εν μέσω ανησυχιών για μια νέα μέτριο στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά οι παραγωγοί πετρελαίου που αντιμετωπίζει δύσκολες προσαρμογές. Οι εξελίξεις αυτές τοποθετούνται ένα ασφάλιστρο για την αναλυτική εργασία και συμβουλών πολιτικής του ΔΝΤ.

Saturday, December 26, 2015

Σημαντική πρόοδος για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας, σημειώθηκε το 2015.... World Bank έκθεση

Η παγκόσμια φτώχεια  μειώθηκε  σε ποσοστό κάτω από το όριο του 10%

ΥΠΟΒΛΉΘΗΚΕ ΑΠΌ DONNA BARNE ΤΗΝ ΠΈΜ, 24/12/2015
ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ: TARIQ KHOKHAR

Το μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού  που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας αναμένεται να χτυπήσει ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 9,6% του 2015 -  συνεχίζοντας την πτώση από 37,1% το 1990.Οι  Νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι 702 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το ενημερωμένο παγκόσμιο όριο φτώχειας των $ 1,90 ανά ημέρα, με η πλειοψηφία των οποίων να ζουν  στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία. 

Η πτώση τιμών των εμπορευμάτων,συνεχίστηκε και το 2015 .....World Bank έκθεση..

Οι τιμές των εμπορευμάτων έπεσαν κατακόρυφα

ΥΠΟΒΛΉΘΗΚΕ ΑΠΌ DONNA BARNE ΤΗΝ ΠΈΜ, 24/12/2015
ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ: TARIQ KHOKHAR

Μεταφορά από κείμενο μετάφρασης...

Η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, που ξεκίνησε με τα μέταλλα και τη γεωργία πριν από τέσσερα χρόνια - ενώθηκε  με του  αργού πετρελαίου, στα μέσα του 2014  και  συνεχίστηκε το 2015. Σύμφωνα με τον Αγορές Εμπορευμάτων του Outlook, οι τιμές της ενέργειας, στα μέταλλα, και των αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν κατά το τρέχον έτος, εν  μέρει λόγω στην αύξηση της προσφοράς,  λόγω ισχυρών συγκομιδών,  και της ασθενής ζήτησης, αλλά και λόγω   της ισχυροποίησης του δολαρίου ΗΠΑ. 

Το Α’ εξαμήνο του 2016, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της συμμετοχής της στη Finansbank και η καταβολή του τιμήματος ...... ΕΤΕ

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συναλλαγή μεταβίβασης της συμμετοχής της στη Finansbank και η καταβολή του τιμήματος θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εντός του Α’ εξαμήνου του 2016, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Ρυθμιστικές και Κανονιστικές Αρχές.

Η εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank επί των βασικών οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας και του Ομίλου με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2015 παρατίθεται κατωτέρω.Σημειώνεται ότι το Goodwill και τα άυλα στοιχεία της Finansbank αφαιρούνται ήδη από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου με συνέπεια η μείωση αυτών να περιορίζεται σε €231 εκατ. έναντι μείωσης κατά €780 εκατ. των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων.

Η ανεργία συνέχισε την σταδιακή πτωτική πορεία της και το Γ΄ τρίμηνο του 2015 φθάνοντας το 24,0%, παρά την οικονομική αβεβαιότητα λόγω της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίων.... οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο είναι οι κατασκευές και η μεταποίηση, αλλά και το λιανικό και χονδρικό εμπόριο.....ενώ ο κλάδος του Τουρισμού παρουσίασε αύξηση των θέσεων εργασίας....ALFA BANK..

ALFA BANK

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την σταδιακή πτωτική πορεία του και στο τρίτο τρίμηνο του 2015 φθάνοντας το 24,0%, παρά τις συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας που επικράτησαν μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή ήταν συνέπεια της αυξήσεως του αριθμού των απασχολουμένων κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,3% σε ετήσια βάση καθώς και του περιορισμού του αριθμού των ανέργων κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 5,6% σε ετήσια βάση. 
Η θετική αυτή πορεία προσδιορίσθηκε από εξελίξεις, τόσο σε μακροοικονομικό, όσο και μικροοικονομικό επίπεδο.

Thursday, December 24, 2015

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ...... και  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...!!!!


Bankstrade by sot ark

Καλησπέρα και Χρόνια πολλά , σε όλους τους φίλους και φίλες αναγνώστες.


 Πράγματι, όπως πολύ σωστά μου προσάπτουν φίλοι αναγνώστες, στα μηνύματα τους το  καθιερωμένο πολυήμερο  θερινό διάλειμμα, από το γίγνεσθαι,  μετατράπηκε σε πολύμηνη αποχή ….. Μια αποχή δια την οποία όσο και αν ψάχνω μια <ευπρεπή>  δικαιολογία, πέρα από τα σύνηθη προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω, και την εποχική  αγροτική δραστηριότητα μου στο κτήμα ….  το συναίσθημα της αυτοσυντήρησης του trader από τους κινδύνους της  χρηματιστηριακής αγοράς , και ιδιαιτέρα του Τραπεζικού κλάδου - όπως έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας είχαν επισημανθεί από τις αρχές του Αυγούστου -  στην ουσία ήταν αυτό που με οδήγησε να απέχω, όλο αυτό το διάστημα της απουσίας μου…..