Monday, December 31, 2018

Καλή Χρονιά !!! Με υγεία και ευημερία !!!Άλλη μία χρονιά ολοκληρώθηκε, και πραγματικά, αν και ομολογουμένως δεν ήμουν συνεπής στο καθημερινό μας ραντεβού, αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προτίμηση και τη  συμμετοχή σας !!!  Και από τα βάθη της καρδιάς μου, να ευχηθώ σε όλους εσάς , τους φίλους  - τους αναγνώστες και τους επισκέπτες  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευτυχισμένο το ΝΕΟ ΕΤΟΣ ...

EU Economy - Euro celebrates its 20th birthday ..


Press Release  -  Brussels, 31 December 2018  -  European Commission 

Euro celebrates its 20th birthday


The euro, Europe's common currency, turns 20 on 1 January 2019. Exactly 20 years ago, on 1 January 1999, 11 EU countries launched a common currency, the euro, and introduced a shared monetary policy under the European Central Bank.

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου ..


            Ανακοίνωση διεξαγωγής δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων 


Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 5 Ιουλίου 2019.

Thursday, December 20, 2018

Το Δελτίο Τιμών Χρυσού - Νομισμάτων της 20 Δεκ. - ΤτΕ ..ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 20/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 183 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 20/12/2018 (08:08) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου

USA Economy - In view of realized and expected labor market conditions and inflation, the Committee decided to raise the target range for the federal funds rate to 2-1/4 to 2‑1/2 % ..Press Release -  December 19, 2018  - Implementation Note issued 

Decisions Regarding Monetary Policy Implementation

The Federal Reserve has made the following decisions to implement the monetary policy stance announced by the Federal Open Market Committee (FOMC) in its statement on December 19, 2018:


The Board of Governors of the Federal Reserve System voted unanimously to raise the interest rate paid on required and excess reserve balances to 2.40 percent, effective December 20, 2018. Setting the interest rate paid on required and excess reserve balances 10 basis points below the top of the target range for the federal funds rate is intended to foster trading in the federal funds market at rates well within the FOMC's target range.

Wednesday, December 19, 2018

Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις - Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,αντίκειται στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ..

Απόσπασμα από το Special Report  Υποχρεωτική Διαιτησία , του ΣΕΒ .. 19 Δεκεμβρίου  2018Ποιος φοβάται τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις;

Την 6η Ιουνίου 2018 η Ελληνική κυβέρνηση κατάθεσε τις απόψεις της στην Επιτροπή Διεθνών Κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα.. Είχε κληθεί εκεί λόγω της αναφοράς του ΣΕΒ σχετικά με την παραβίαση των κανόνων της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως» και ειδικότερα για τη λειτουργία της Διαιτησίας στη χώρα μας. 

EU Economy - Package of measures to address non-performing loans ( (NPLs) ) in the EU banking sector ..Press release - Brussels, 18 December 2018 - European Commission

Banking Union: Agreement on measures to prevent the accumulation of non-performing loans


The Commission welcomes the political agreement reached by the European Parliament and the Council on prudential measures to further address non-performing loans (NPLs) in Europe.

EU - Commission approves reductions in renewable electricity in Greece ..Press release - Brussels, 18 December 2018 - European Commission 

State aid: Commission approves reductions in renewable electricity and cogeneration surcharges for energy-intensive companies in Greece

The European Commission has approved, under EU State aid rules, reductions granted to energy-intensive companies on a surcharge to finance support for renewable electricity production and high-efficient cogeneration in Greece.

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση για τον Όμιλο της FOLLI FOLLIE ...

Δελτίο Τύπου 18 Δεκεμβρίου 2018     FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

                                                          18 Δεκεμβρίου 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «ΔΣ») της «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία» και από κοινού με τις θυγατρικές της εταιρείες ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα την παρουσίαση της προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η «Αναδιάρθρωση») κατόπιν μακροσκελών συζητήσεων με τους συμβούλους μιας ad hoc ομάδας πιστωτών μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων (η “AHG”) καθώς και όλων των κατόχων ομολόγων Schuldschein (όπως ορίζονται κατωτέρω). Η AHG εκπροσωπεί περίπου το 27% των εκδοθέντων Ομολόγων λήξεως το 2019. 

Ισχυρές απώλειες για τα ADR των Ελληνικών Τραπεζικών τίτλων ..


National Bank of Greece (ADR) Καλημέρα σε όλους .. Στο σύνολό τους οι Ελληνικοί Τραπεζικοί τίτλοι, στην Αμερικανική αγορά OTCMKTS... όπου διαπραγματεύονται κατέγραψαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση 18/12 /2018  ισχυρές απώλειες ... με τις μεγαλύτερες να εντοπίζονται στο ADR της E F G EUROBANK ERGAS ... κατά -8,12%... Από το ξεκίνημα της συνεδρίασης το σύνολο των Ελληνικών τραπεζών κινήθηκε πτωτικά .... με το κλείσιμο πλέον να εντοπίζεται κάτω από τις βραχυχρόνιες στηρίξεις των ΕΜΑ , προ διαθέτοντας για τυχόν περαιτέρω διόρθωση και δοκιμασία των μεσοπρόθεσμων στηρίξεων . Επισημαίνεται ότι το ADR της PIRAEUS BANK SA δεν εκτέλεσε πράξεις ..

Tuesday, December 18, 2018

Τhe European Banking Authority prepared for Brexit ..NEWS Releases 17/12/2018  - The EBA calls for more action by financial institutions in their Brexit-related communication to customers

As a follow up to its June 2018 Opinion on financial institutions' preparedness for the UK withdrawal from the EU, the European Banking Authority (EBA) today reminds affected financial institutions to maintain their efforts in effective contingency planning and to increase their efforts in communicating to customers. The EBA urges such institutions to take its Opinion into careful consideration and to swiftly proceed with advising customers on the specific implications stemming from the UK withdrawal from the EU.

Ενημέρωση από την ALPHA BANK, για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων ..

Δελτίο Τύπου  18 Δεκεμβρίου 2018                                                                                                    ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Το Δελτίο Τιμών Χρυσού - Νομισμάτων της 18 Δεκ. - ΤτΕ ..ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 18/12/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 181 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 18/12/2018 (08:23) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου


Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ..Δελτίο Τύπου -  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 19.12.2018 -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.12.2018 - 25.01.2019 -  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.12.2018  - 22.01.2019

 Η εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 

EU Economy - Greek bailout , a critical event in the European sovereign debt crisis....

Economic Research - 18 December 2018  - How is a firm’s credit risk affected by sovereign risk?  - By Johannes Breckenfelder[1]


When a country sees its sovereign credit risk rise, do companies in that country also see their credit risk increase? We show that the answer is yes. Companies with a large public-sector ownership, as well as companies that borrow heavily from banks, are most affected. This suggests that the transmission of credit risk from sovereigns to non-financial companies occurs primarily through a fiscal and a financial channel, and points to the importance of reducing such risk spillovers and thereby overall risk in the economy, e.g. by means of the capital markets union.

Monday, December 17, 2018

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας 17,8 δισεκ. ευρώ έχουν ήδη πωληθεί σε τρίτους επενδυτές .. - ΤτΕΔελτίο Τύπου - 17/12/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Εκδήλωση “Repositioning Greece” του Εκάλη Club με θέμα “Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα – Investment opportunities in Greece”   - Ομιλητής: Γιάννης Στουρνάρας


Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Εκδήλωση “Repositioning Greece” του Εκάλη Club με θέμα “Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα – Investment opportunities in Greece” 

Κυρίες και κύριοι, - Η παρέμβασή μου σήμερα έχει ως κεντρικό θέμα την ελληνική οικονομία. Αρχικά, θα αναφερθώ στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, θα υπογραμμίσω τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο, εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, θα επισημάνω τα δυνητικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα ως χώρα προορισμού επενδύσεων. 

Sunday, December 16, 2018

Ελληνική Οικονομία - Ενισχύεται η Μεταποιητική παραγωγή - Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές ..

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων -  Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ALPHA BANK


Ελληνική Οικονομία 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αυτήν την εβδομάδα, ο γενικός δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 κατά μόλις 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι αυξήσεως κατά 5,1% την ίδια περίοδο του 2017. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην άνοδο της παραγωγής στον τομέα της μεταποίησης (+1,7%), που υπεραντιστάθμισε τη μείωση στην παραγωγή ηλεκτρισμού (-2,0%), στον τομέα παροχής νερού (-2,5%) και στους τομείς των ορυχείων-λατομείων (-0,6%).

Saturday, December 15, 2018

Η Ενιαία Αγορά είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .. European Council
Δελτίο Τύπου - 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 13-14 Δεκεμβρίου 2018


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το ΠΔΠ, την ενιαία αγορά, τη μετανάστευση και άλλα θέματα, δηλαδή τις εξωτερικές σχέσεις, την αλλαγή του κλίματος, την ασφάλεια και την άμυνα, την παραπληροφόρηση, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες.

Technical Analysis charts : 14/12 - BANKS USA

 - BANKS  USA


BANK OF AMERIKA - Daily EU Economy - Monetary Union has succeeded in many ways, but it has not delivered the gains that were expected in all countries .. - Mario DraghiPress Release - Europe and the euro 20 years on -   Speech by Mario Draghi, President of the ECB, at Laurea Honoris Causa in Economics by University of Sant'Anna, Pisa, 15 December 2018

Next month, we will celebrate the 20th anniversary of the launch of the euro.

The two decades in which the euro has existed have perhaps been exceptional. The first was the culmination of a 30-year upswing in the global financial cycle, while the second saw the worst economic and financial crisis since the 1930s. But, exceptional as they were, these two periods can teach us some useful lessons about what still needs to be done.

Έρευνα & Καινοτομία - Η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει αποτελέσματα εμπορικής εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης ..

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία του ΣΕΒ ..


Έρευνα και καινοτομία χωρίς οικονομικό αποτύπωμα…

Τα αποτελέσματα της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα (European Innovation Scoreboard 2018) περιορίζονται από εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες. Ενώ είναι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι υψηλής εξειδίκευσης, ενώ δαπανώνται μεγάλα ποσά για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) από το Ελληνικό Δημόσιο και τα πανεπιστήμια, και ενώ δημοσιεύονται πολλές διεθνείς επιστημονικές εργασίες από Έλληνες επιστήμονες, η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει αντίστοιχα αποτελέσματα εμπορικής εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης.