Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Thursday, June 30, 2016

Αποφάσεις επιβολής προστίμων .. και ανακλήσεις αδειών, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς..

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 759/29.6.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΦΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, και των οικονομικών καταστάσεων των περιόδων 1.1-31.3.2015 και 1.1-30.6.2015.

 Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΦΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

 Την επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ στην εταιρία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΦΑ κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

 Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «BONUS FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στην Καρδίτσα, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

 Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στον Βόλο, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

 Τέλος, το Δ.Σ της Ε.Κ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του Εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 (ΥΕΚ 257Α’/17-10-2005) για τη συγχώνευση της εταιρίας «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» με απορρόφηση της εταιρίας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία» και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


πηγή http://www.hcmc.gr/