Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Wednesday, December 21, 2016

Οικονομικά μεγέθη ΔΕΗ - Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το εννεάμηνο του 2016 κατά € 411,2 εκατ. ή 9,2% και διαμορφώθηκε σε € 4.040,8 εκατ. έναντι € 4.452 εκατ. το εννεάμηνο του 2015 ..

Δελτίο Τύπου - Βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2016 -- ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ

Βασικά λειτουργικά μεγέθη

Στο γ’ τρίμηνο του 2016 παρατηρείται οριακή αύξηση της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης κατά 0,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Στο εννεάμηνο του 2016 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7%, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό μείωσης περιορίζεται σε 1,4%. Οι πωλήσεις της ΔΕΗ μειώθηκαν κατά 6,8% το εννεάμηνο του 2016, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και της μείωσης του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς της ΔΕΗ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το μέσο μερίδιο λιανικής αγοράς της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαμορφώθηκε σε 88,7% τον Νοέμβριο του 2016 από 94% τον Νοέμβριο του 2015. Σύμφωνα πάλι με το ΛΑΓΗΕ, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το Νοέμβριο 2016, ανά τάση, ήταν περίπου 100% στην Υψηλή Τάση, 71,8% στη Μέση Τάση και 93,1% στη Χαμηλή Τάση, που επιβεβαιώνει το cherry-picking από πλευράς τρίτων προμηθευτών. 

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 53% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2016 (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2015 ήταν 63,1% (60,7% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο τρίτων κατά 118%, ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου και δευτερευόντως στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων κατά 6,8%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 29% όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 19,3%. 

Αντίθετα, η παραγωγή της ΔΕΗ με φυσικό αέριο ήταν αυξημένη κατά 45,4%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το εννεάμηνο του 2016 κατά € 411,2 εκατ. ή 9,2% και διαμορφώθηκε σε € 4.040,8 εκατ. έναντι € 4.452 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας λόγω: 

- της μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές, 

- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και 

- της επίπτωσης από την απομείωση της καταναλωθείσας αλλά μη τιμολογηθείσας ενέργειας λόγω αύξησης του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το εννεάμηνο του 2016 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα € 775,9 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,2% έναντι 17,4%. 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης μειώθηκαν κατά € 251,2 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015 (δηλαδή € 91,1 εκατ. έναντι € 342,3 εκατ. αντίστοιχα), με συνέπεια το αντίστοιχο μέγεθος για το εννεάμηνο 2016 να έχει μειωθεί κατά € 215,3 εκατ. διαμορφούμενο σε € 387,7 εκατ. έναντι € 603 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, ενώ σημειώνεται ότι μείωση παρατηρείται και σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2016 κατά € 65,8 εκατ., όταν το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε € 156,9 εκατ. Οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 453 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι € 690,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.πηγή https://www.helex.gr/el/