Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Friday, January 27, 2017

Ελληνική Οικονομία - Η συνεχιζόμενη διελκυστίνδα μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των εταίρων μας μεγαλώνει την αβεβαιότητα και απομακρύνει τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας. Η «a la carte» εφαρμογή μέτρων και μεταρρυθμίσεων, αναλόγως της εκλογικής συγκυρίας και των δυνατοτήτων της δημόσιας διοίκησης, κρατά την χώρα μας στάσιμη ..- ΣΕΒ

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Ελληνική Οικονομία από τον ΣΕΒ
Ας φαντασθούμε μια άλλη Ελλάδα: 9+20 προτάσεις για επενδύσεις και ανάπτυξη

Πριν από ενάμισι χρόνο περίπου, ο ΣΕΒ μίλησε για την ανάγκη ενός επενδυτικού σοκ €100 δις ως προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας. Σήμερα, μετά από μία επταετία παλινδρομήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής -που ως τακτική οδηγεί de facto σε διαρκείς παρατάσεις του- πιστεύουμε ότι η χώρα, για να ξεκολλήσει και να φύγει προς τα εμπρός, χρειάζεται επιτακτικά πέρα από τις ξένες καλές πρακτικές που απρόθυμα εφαρμόζουμε, ένα σοκ αξιοπιστίας. 


Χρειαζόμαστε, ένα «Ελληνικό Μνημόνιο Plus» που θα ξεπερνάει το manual των δανειστών και θα χαράζει μία νέα πορεία. Η συνεχιζόμενη διελκυστίνδα μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των εταίρων μας μεγαλώνει την αβεβαιότητα και απομακρύνει τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας. Η «a la carte» εφαρμογή μέτρων και μεταρρυθμίσεων, αναλόγως της εκλογικής συγκυρίας και των δυνατοτήτων της δημόσιας διοίκησης, κρατά την χώρα μας στάσιμη. 

Η ανάκαμψη που έρχεται πρέπει να χτιστεί πάνω στα διαρθρωτικά εκείνα χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού προτύπου σε μία οικονομία που παράγει και εξάγει. Στη σημερινή συγκυρία, το σοκ αξιοπιστίας που, αργά ή γρήγορα, θα φέρει και το αναπτυξιακό σοκ, περιλαμβάνει την αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής ώστε να ενισχυθεί η αναπτυξιακή του διάσταση και, ταυτόχρονα, την ανάληψη δράσεων που να δείχνουν στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι πλέον υπεύθυνη για την μοίρα της, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και παίρνει άμεσα πρωτοβουλίες θεωρώντας δεδομένη την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής, την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, την ευρωπαϊκή της προοπτική και την έξοδο από την κρίση. Μετά από κατάλληλη και αξιόπιστη προετοιμασία, η Ελλάδα μπορεί να πείσει ότι είναι business-ready.

Και ο καλύτερος τρόπος να σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή είναι η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η προσφυγή του δημοσίου στις αγορές και η ανακοίνωση μεγάλων έργων, για τα οποία η χώρα βγαίνει στις αγορές και ζητά, με αξιώσεις, ιδιώτες επενδυτές και ιδιωτική χρηματοδότηση.o Η επίτευξη του σημαντικά αυξημένου πρωτογενούς πλεονάσματος, και παρά την αύξηση ορισμένων δαπανών όπως για συντάξεις, στηρίζεται στην αύξηση των φόρων και τη συγκράτηση των δαπανών επενδύσεων. Η αύξηση των εσόδων προκύπτει από την αύξηση των συντελεστών, της αποδοτικότητας ελέγχων και, κυρίως, της διεύρυνσης του ορισμού της βάσης των φόρων ειδικά στα νομικά πρόσωπα.

 Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων φαίνεται ότι εξακολουθούν να συμβάλλουν στην επιδείνωση των εισπράξεων από υπηρεσίες, ιδίως μεταφορές, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το διάστημα Ιαν – Νοε 2016, την ώρα που οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων κινούνται ανοδικά. Παράλληλα, η άνοδος των αφίξεων τον Νοέμβριο του 2016 καταδεικνύει διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από αύξηση των εσόδων από τουρισμό.
πηγή http://www.sev.org.gr/