Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Friday, February 10, 2017

Ελληνική Οικονομία - Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις κατά τη διάρκεια του 2016. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε σε 45,2% το Σεπτέμβριο του 2016 .. - Θεόδωρος Μητράκος -ΤτΕ ..

Δελτίο Τύπου - ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΗΤΡΑΚΟΥ  ΣΤO ΔΙΕΘΝΕΣ OIKONOMIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «Επανεκκίνηση της οικονομίας και αγορά ακινήτων» -  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017  - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης - ΔΕΘ 


Κυρίες και Κύριοι,  - Θέλω κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου δίνεται να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την αγορά ακινήτων. Μετά από περίπου επτά χρόνια κρίσης, νομίζω ότι έχουν λεχθεί πολλά για τα αίτια και τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης, αλλά λιγότερα για την επόμενη μέρα. 

Αν και ως λαός φημιζόμαστε για την ευρηματικότητά μας, στην πολυετή κρίση που βιώνουμε δυστυχώς το προτέρημα αυτό δεν το αξιοποιήσαμε δημιουργικά και, με σποραδικές εξαιρέσεις, μάλλον επιλέξαμε την τακτική του στρουθοκαμηλισμού και της μετάθεσης της επίλυσης των προβλημάτων στον από μηχανής θεό και στο μέλλον. 


Μία εξήγηση για τις επιλογές αυτές είναι η πολιτική δυσκολία εφαρμογής μεταρρυθμίσεων οι οποίες αναπόφευκτα συνοδεύονται από βραχυχρόνιο κόστος έναντι μελλοντικού πιο μακροχρόνιου οφέλους. Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή των κατά περιόδους συμφωνηθέντων προγραμμάτων με τους διεθνείς πιστωτές της χώρας είχε και έχει σημαντικό κοινωνικό κόστος, με δραματική αύξηση της ανεργίας και απότομη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν ώστε ένα αυξημένο ποσοστό του πληθυσμού να βιώνει συνθήκες φτώχειας, με το σύστημα κοινωνικής προστασίας να μην έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα παρά το γεγονός ότι η κοινωνική δαπάνη βρίσκεται πολύ κοντά στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ενδεικτικά, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό ανήλθε στο τέλος του 2015 σε 35,7%, έναντι 27,6% το 2010 (αυξημένο κατά 8 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες) και 24,4% για το σύνολο των χωρών της ΕΕ-28. Ανάλογα, το ποσοστό φτώχειας (με σταθερούς όρους του έτους 2008) εκτοξεύθηκε από 18% το 2010 σε 48% το 2015, δηλαδή αυξήθηκε κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες. Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης ο κίνδυνος φτώχειας μετατοπίστηκε από την ομάδα των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς την ομάδα των ανέργων και των νεότερων ζευγαριών με παιδιά αλλά και προς τους νέους εργαζομένους, ενώ σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα η φτώχεια φαίνεται να μετατοπίζεται από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές και από τους λιγότερο εκπαιδευμένους στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 


Παρά τα προβλήματα αυτά, οφείλουμε όλοι μας να δούμε και να τονίσουμε ακόμα περισσότερο τη θετική πλευρά από τη μέχρι σήμερα προσπάθεια και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, καθώς η πρόοδος που έχει συντελεστεί φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε ένα νέο ενάρετο κύκλο προόδου και ανάπτυξης. Ιδίως τώρα που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η οικονομία έχει πλέον σταθεροποιηθεί και δείχνει πιο έντονα τα σημάδια επιστροφής σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. 

Μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές 

Είναι σαφές ότι το 2016 η πρόοδος στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είχε θετική επίδραση στη ρευστότητα και στο κλίμα εμπιστοσύνης, κάτι που αντανακλάται στη βελτίωση του ΑΕΠ, τις θετικές δημοσιονομικές εξελίξεις, την επιστροφή των τραπεζών στην πριν από φόρους κερδοφορία, τη σταθεροποίηση και μικρή μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ όσον αφορά την αγορά ακινήτων, παρατηρήθηκε επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των τιμών στα οικιστικά ακίνητα σε χαμηλά πλέον επίπεδα και σταθεροποίηση των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων. 


Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να δείχνει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις κατά περιόδους εξάρσεις της αβεβαιότητας, με σχεδόν μηδενική μείωση του ΑΕΠ (-0,3% σε ετήσια βάση) το 2015 και καταγραφή μικρών θετικών ρυθμών ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2016. Ενδεικτικά, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ’ τρίμηνο του 2016 καταγράφουν σημαντική άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,8% έναντι του β’ τριμήνου και κατά 1,8% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2015, ενώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015, ενισχυμένο από την αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων και την ανάκαμψη της κατανάλωσης. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η ελληνική οικονομία θα καταγράψει το 2016 ελαφρά θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ για την περίοδο 2017-19 προβλέπονται αξιόλογοι ρυθμοί ανάπτυξης της τάξεως του 2,5%-3%. 


H σταθεροποίηση και σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται ήδη σε ορισμένους βασικούς δείκτες. Ενδεικτικά, η μεταποίηση επέδειξε σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας την απασχόληση σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 (2015: 1%), ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το 2016 καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά 82,7 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση σημαντική αύξηση κατά 5,1%. Ταυτόχρονα, η τουριστική δραστηριότητα έδειξε ισχυρό δυναμισμό, με αύξηση των αφίξεων κατά 4,9% (24,2 εκατ. ταξιδιώτες) και, παραδόξως, υποχώρηση των τουριστικών εσόδων σε σχέση με το υψηλό επίπεδο του 2015, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. πηγή http://www.bankofgreece.gr/