Bankstrade ... all about trade ... η καθημερινή σας Χρηματιστηριακή - τραπεζική - οικονομική ενημέρωση...

Friday, May 26, 2017

Αύξηση της ονομαστικής αξίας και reverse split για την μετοχή της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ..Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνεδρίασή του την 25.05.2017 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28.06.2017. Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04) 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Τράπεζας και την από 25.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom» του Ξενοδοχείου «King George», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 3, 105 64 Αθήνα). 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom» του Ξενοδοχείου «King George», (Βασ. Γεωργίου Α’, αρ. 3, 105 64 Αθήνα).

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

 2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

8. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών

9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

10. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

11. Διάφορες ανακοινώσεις
πηγή https://www.helex.gr/