Wednesday, December 6, 2017

Μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή για τους Μετόχους του ΟΠΑΠ - Την Δευτέρα 11.12.2017 η αποκοπή ..Δελτίο Τύπου -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η ενδέκατη (11η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα.Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 524 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 215.382.314 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67.52% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.


H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 06.12.2017 αποφάσισε τα ακόλουθα:


Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (100,00%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) μέρους των κερδών που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τη χρήση που λήγει την 31.12.2015. Συγκεκριμένα αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους Ευρώ διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτών (222.472.249,30 ευρώ). Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 12.12.2017 (ημερομηνία καταγραφής πληρωμής των δικαιούχων). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 11.12.2017 και η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 18.12.2017 μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.Θέμα 2ο: A. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,98%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκ των προτέρων ειδική άδεια για την έγκριση της ανανέωσης/παράτασης της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Καμίλ Ζίγκλερ (Kamil Ziegler), Ανώτατου Διοικητικού Στελέχους της Εταιρείας και Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β. Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,92%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκ των προτέρων ειδική άδεια για την έγκριση της ανανέωσης/παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:


σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.ΟΠΑΠ Α.Ε. Αθήνα, 06.12.2017


πηγή http://www.helex.gr/