Saturday, December 2, 2017

Έκτακτη Γενική συνέλευση και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για τους Μετόχους της ATTICA BANK ..Δελτίο Τύπου - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) 

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, τον ν. 3723/2008 όπως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και τα άρθρα 33 και 34 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 29/11/2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ.23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ..

(η «Τράπεζα») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. το μεσημέρι στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017 για την Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων αξίας μέχρι 900 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156 / 2003. 

2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ.5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

 3. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό ευρώ 652.313.351 με σκοπό: α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 233.060.351. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

 4. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση 660.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (€ 198 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.492.667 ευρώ διαιρούμενο σε 824.975.557 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας, τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

 5. Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, όπως ισχύει, με μερική χρήση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης, άλλως με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως ισχύει. 

6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει). 

7. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 2, 3 και 4, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, τη συνομολόγηση των όρων του ομολογιακού δανείου κατά θέμα 5 και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω. 
8. Λοιπές ανακοινώσεις
πηγή http://www.helex.gr/