Sunday, September 30, 2018

Κύπρος - Η Κυπριακή Οικονομία συνεχίζει την ισχυρή κυκλική άνοδο της - ESM ..Δελτίο Τύπου - 28/09/2018 - Δήλωση Προσωπικού μετά την πέμπτη Αποστολή Παρακολούθησης του Προγράμματος στην Κύπρο

Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου για να πραγματοποιήσει την πέμπτη αποστολή παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα (PPS) και να προβεί σε ειδική παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας ). 


Η αποστολή συντονίστηκε με αποστολή του άρθρου IV του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) συμμετείχε επίσης στην αποστολή για πτυχές που σχετίζονται με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΕΜΣ.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει την ισχυρή κυκλική άνοδο της, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση των βασικών τρωτών σημείων της χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι βιώσιμη ανάπτυξη. Αφού σημείωσε εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 4,2% το 2017, η οικονομική επέκταση συνεχίστηκε με ισχυρό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός. Η περαιτέρω αύξηση της τουριστικής και οικοδομικής δραστηριότητας είχε θετικές επιπτώσεις στους άλλους τομείς της οικονομίας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται, με την αύξηση της απασχόλησης στους περισσότερους τομείς και την ταχεία μείωση της ανεργίας, ενώ η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή. Όσον αφορά το μέλλον, η ανάπτυξη πρέπει να παραμείνει σταθερή, αλλά να επιβραδυνθεί κάπως μεσοπρόθεσμα. Οι κίνδυνοι για την πρόβλεψη οφείλονται κυρίως στα μειωμένα, αλλά πολύ υψηλά, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στο υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και σε υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον.Η πώληση της Κυπριακής Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα (HB) μείωσε την αβεβαιότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, βελτίωσε την εμπιστοσύνη των καταθετών και συνέβαλε στην εδραίωση του τραπεζικού συστήματος. αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου αλλά πολύ υψηλού λόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η πώληση της CCB έθεσε τον τραπεζικό τομέα σε πιο υγιή βάση και αποτέλεσε σημαντικό μοχλό για την επιστροφή του κυπριακού κυρίου σε επενδυτικό βαθμό για πρώτη φορά από το 2012. Περίπου το ένα τρίτο των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ή € 5,7 δισ.) Μετατοπίστηκαν από το CCB στην οντότητα που ανήκει στο δημόσιο. Η προβλεπόμενη μεγάλη πώληση του NPL από την Τράπεζα Κύπρου (BoC) αναμένεται να μειώσει περαιτέρω σημαντικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος παραμένει ωστόσο ο δεύτερος υψηλότερος στην ευρωζώνη. Η αποστολή χαιρέτισε την έγκριση του νομοθετικού πακέτου για την επιτάχυνση του ψηφίσματος για τη ΛΑΘ, το οποίο περιελάμβανε τροποποιήσεις των πλαισίων αφερεγγυότητας και αποκλεισμού, νομοθεσία για την πώληση δανείων και έγκριση του νόμου τιτλοποίησης.


 Η βελτίωση της νοοτροπίας πληρωμών πρέπει να παραμείνει η κυρίαρχη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή τόνισε ότι ο τελικός σχεδιασμός του προγράμματος ESTIA πρέπει να μετριάσει τους κινδύνους ηθικού κινδύνου και τα ζητήματα δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταστούν αυστηρότερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και, εάν υπάρξει επανάληψη, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει αμέσως. Επιπλέον, θα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η υπολειμματική οντότητα της CCB είναι ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και ο μόνος στόχος της είναι να εκχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της με σκοπό να μεγιστοποιήσει γρήγορα τις αποδόσεις προς το κράτος. Η παρούσα και άλλες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της απόφασης για κρατικές ενισχύσεις θα παρακολουθούνται στενά από την Επιτροπή. Άλλες προκλήσεις περιλαμβάνουν επίσης την πλήρη ενσωμάτωση της CCB στην ΗΒ, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. Συνολικά, ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να υφίσταται πιέσεις, δεδομένου του χαμηλού εισοδήματος από τόκους,Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, σε συνδυασμό με τη συνετή διαχείριση των δαπανών, οδήγησαν και πάλι σε εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις, αλλά η πώληση της CCB έρχεται με πολύ υψηλό κόστος για την κυβέρνηση.Τα πρωτογενή και πρωτογενή πλεονάσματα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2018 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2017. Ωστόσο, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με την πώληση και την ομαλή εκκαθάριση της CCB έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους και μπορεί επίσης να επιβαρύνουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2018, ανάλογα με τη στατιστική επεξεργασία που πρόκειται να καθοριστεί. Η πώληση αυτή έχει επίσης ως αποτέλεσμα ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τα συστήματα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (APS). Το τελικό κόστος για την κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά έσοδα από την άσκηση NPL από την υπολειμματική οντότητα και τις πιθανές ζημίες στο πλαίσιο των ΕΣΠ. Αν και ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να επαναλάβει την πτωτική πορεία του από το επόμενο έτος, παραμένει ένα από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό απαιτεί τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αντισταθμιστεί η αυξανόμενη πίεση για δημοσιονομική χαλάρωση, ιδίως ενόψει των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των πιθανών υπερβάσεων του κόστους από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης και του κυκλικού χαρακτήρα των φορολογικών εσόδων.


Η ανανέωση της δυναμικής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Το ενισχυμένο νομικό πλαίσιο για την επίλυση του NPL πρέπει να συμπληρωθεί με τη συνολική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικότερων δικαστικών διαδικασιών, ισχυρότερης νομικής επιβολής των εμπορικών αξιώσεων και επίλυσης της μεγάλης καθυστέρησης δικαστικών υποθέσεων. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά οι προσπάθειες για την επιτάχυνση της έκδοσης και της μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά την επίλυση των κληρονομιών. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να προσελκυσθούν επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, μεταξύ άλλων με την ταχεία υιοθέτηση του στρατηγικού επενδυτικού νόμου, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την πρόβλεψη των ιδιωτικοποιήσεων. Άλλες εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ενοποίηση της εποπτείας των συντάξεων και των ασφαλίσεων

Η αποστολή θα ήθελε να ευχαριστήσει τις κυπριακές αρχές για τις εποικοδομητικές και ανοικτές συνομιλίες τους και το προσωπικό του ΔΝΤ και του ΕΣΜ για τη συνεργασία τους. Η επόμενη αποστολή PPS θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2019.


Copyright: © 2018, European Stability Mechanismpage source https://www.esm.europa.eu/