Tuesday, January 22, 2019

Δάνειο ύψους 255 εκατ. Ευρώ από την ΕΤΕπ στη ΔΕΗ, τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ..-
NEWS - 18 Ιανουαρίου 2019  - 255 εκατ. Ευρώ από την ΕΤΕπ για την αναβάθμιση του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας


Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα 

Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα νέας υποδομής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγκατασταθεί
Οι επενδύσεις δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την ενίσχυση των συνδέσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση της ζήτησης

Ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της παγκόσμιας ενεργειακής υποδομής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συμφώνησε σήμερα με ένα νέο δάνειο ύψους 255 εκατ. Ευρώ με τη ΔΕΗ, τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Το νέο 20ετές δάνειο, εγγυημένο από την Ελληνική Δημοκρατία, αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα δάνεια της ΕΤΕπ για επενδύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

"Η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών αναγκών απαιτούν σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, η ΕΤΕπ αποτελεί μακροπρόθεσμο εταίρο του ελληνικού ενεργειακού τομέα, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη και πολύτιμη τεχνογνωσία », δήλωσε στη δήλωσή του για την υπογραφή της σύμβασης δανείου κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανώλης Παναγιωτάκης δήλωσε ότι «το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα που κατέχει ο Όμιλος της ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό, που διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα, τα δίκτυα διανομής αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, τα περιουσιακά στοιχεία της Distributions θα συνεχίσουν να μας παρέχουν σταθερές, ελκυστικές αποδόσεις, επίσης με υψηλότερη βασικά στοιχεία ενεργητικού μέσω εστιζόμενων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της πρώτης δανειακής σύμβασης ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ από μια συνολική εγκεκριμένη διευκόλυνση ύψους 255 εκατομμυρίων ευρώ είναι εξαιρετικής σημασίας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την ΕΤΕπ για την παρουσία της εδώ, διευκολύνοντας τα στρατηγικά μας σχέδια για την περαιτέρω ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά.

Ο κ. Στέφανος Οκτάποδας, Διευθύνων Σύμβουλος της HEDNO, χαιρέτισε τη συμφωνία και επεσήμανε ότι «είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη σημαντική επένδυση που θα αναβαθμίσει την κρίσιμη υποδομή του δικτύου διανομής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους χρήστες ενέργειας, την οικονομία και το περιβάλλον» .

"Σε όλη την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα σημαντικές νέες επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικού δικτύου είναι απαραίτητες για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης που αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάπτυξη, εξασφαλίζει αξιόπιστο εφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια και αντανακλά μεταβαλλόμενες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στην ευχάριστη θέση να παράσχει 255 εκατ. Ευρώ σε νέες επενδύσεις στο ελληνικό εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ωφελήσει εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό βασίζεται στην ισχυρή εταιρική σχέση της ΕΤΕπ με τη ΔΕΗ και στα αποτελέσματα της χρηματοδότησης ενεργειακών έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των διασυνδέσεων με τα νησιά και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας », δήλωσε ο Peter Jacobs, Επικεφαλής Επενδυτικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η πρώτη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα το 2019 θα στηρίξει ένα εθνικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί από τον Ελληνικό Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HEDNO), θυγατρική της ΔΕΗ, κατά την περίοδο Ιουλίου 2017-2020.

Το πρώτο μέρος του νέου δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη ΔΕΗ, μητρική εταιρία του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ύψους 155 εκατ. Ευρώ, υπογράφηκε στην έδρα της ΔΕΗ στην Αθήνα από τον κ. Μανώλη Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. , Κ. Ιωάννη Καλτσά, υπεύθυνη για το δανεισμό του δημόσιου τομέα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Τα υπόλοιπα 100 εκατ. Ευρώ αναμένεται να υπογραφούν καθώς το έργο εξελίσσεται.

Οι χρήστες ενέργειας στην Ελλάδα επωφελούνται

Η επέκταση του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύψει την αναμενόμενη αυξημένη μελλοντική ζήτηση και θα επιτρέψει στους καταναλωτές ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα να επωφεληθούν από την πιο αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα εγκατασταθούν συνολικά 7.327 χιλιόμετρα νέων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης που θα βελτιώσουν την απόδοση διανομής και θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα του δικτύου.

Βελτίωση των συνδέσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αναβάθμιση του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη σύνδεση των υφιστάμενων και προγραμματισμένων αιολικών πάρκων και των ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με τις πόλεις.

Βασίζεται στην ενεργό δέσμευση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Πέρυσι, η ΕΤΕπ συμφώνησε να στηρίξει την κατασκευή δύο νέων ανεμογεννητριών στη Βόρεια Ελλάδα, τον αγωγό Trans-Adriatic και επενδύσεις για έξυπνη μέτρηση και τη βελτίωση της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.

Τα τελευταία 55 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε 6,4 δισ. Ευρώ για επενδύσεις σε ενέργεια σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων άνω των 2 δισ. Ευρώ για νέες επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Αυτό περιλάμβανε τη στήριξη νέων επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή ενέργειας και τη μετάδοση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των ενεργειακών έργων και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανταλλαγή εμπειριών από παρόμοια συστήματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης.