Tuesday, December 29, 2015

Είναι επείγουσα η ανάγκη προσπαθειών προκειμένου τη διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε φόρους ....έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι ιδιώτες... Σημαντικές αυξήσεις για την Ελλάδα... οι μεγαλύτερες όμως στη Δανία ...ΟΟΣΑ έκθεση


Τα Εταιρικά φορολογικά έσοδα μειώνονται, θέτοντας υψηλότερα βάρη στους ιδιώτες


Μεταφορά από κείμενο μετάφρασης..

Τα  Εταιρικά  φορολογικά έσοδα μειώνονται στις χώρες του ΟΟΣΑ λόγω  της παγκόσμια οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να ασκείται  μεγάλη πίεση στους μεμονωμένους φορολογούμενους για να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με νέα στοιχεία από την ετήσια του ΟΟΣΑΈσοδα Στατιστικά δημοσίευση.Μέσος όρος των εσόδων από τα εταιρικά εισοδήματα και τα κέρδη μειώθηκαν από 3,6% σε 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την περίοδο 2007-14. Τα έσοδα από επιμέρους φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 8,8% σε 8,9% και τα έσοδα από το ΦΠΑ αυξήθηκαν από 6,5% σε 6,8% κατά την ίδια περίοδο.


«Οι Εταιρικοί  φορολογούμενοι  συνεχίζουν προκειμένου  την εξεύρεση τρόπων για να πληρώνουν λιγότερα, ενώ τα άτομα που καταλήγουν να πληρώνουν το λογαριασμό», δήλωσε ο Pascal Saint-Amans, διευθυντής του Κέντρου του ΟΟΣΑ για τη φορολογική πολιτική και διοίκηση. «Η μεγάλη πλειοψηφία του συνόλου των φορολογικών αυξήσεων δει από την κρίση έχουν πέσει στα άτομα με υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους προστιθέμενης αξίας και τους φόρους εισοδήματος. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη προσπαθειών για τη διασφάλιση ότι οι εταιρείες πληρώνουν το μερίδιο που τους ».Αυτές οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην διάβρωση Βάση ΟΟΣΑ / G20 και το κέρδος Μετατόπιση (BEPS) του έργου, η οποία παρέχει στις κυβερνήσεις με λύσεις για την κάλυψη των κενών στις υφιστάμενες διεθνείς κανόνες που επιτρέπουν τα εταιρικά κέρδη να «εξαφανιστούν» ή τεχνητά μετατοπίζεται προς χαμηλή / καμία φορολογική περιβάλλοντα , όπου λίγο ή καθόλου οικονομική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα. Έσοδα Οι στατιστικές δείχνουν ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε σε 34,4% του ΑΕΠ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) το 2014. Η αύξηση των 0,2 ποσοστιαίων μονάδων το 2014 συνεχίζει την πρόσφατη ανοδική τάση, δεδομένου ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση του ΟΟΣΑ αυξήθηκε σε κάθε έτος από το 2009, όταν η αναλογία ήταν 32,7%. Η φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται από τη λήψη των συνολικών φορολογικών εσόδων που εισπράττονται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενώ η αύξηση των φορολογικών αναλογίες μεταξύ του 2009 και του 2014 οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, οι μεγαλύτεροι χορηγοί ήταν οι αυξήσεις στα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους φόρους επί των προσωπικών εισοδημάτων και των κερδών, τα οποία συνδυάζονται για να αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης. Τα έσοδα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων περιουσίας αποτελούν την πλειονότητα του υπολοίπου. Διακριτική φορολογικές αλλαγές έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς πολλές χώρες έχουν αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές ή διευρυμένη φορολογική βάση ή και τα δύο. Ο μέσος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ του ΟΟΣΑ αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, σημειώνοντας αύξηση από 17,7% το 2008 σε 19,2% το 2015. Είκοσι δύο από 34 χώρες του ΟΟΣΑ ανυψωμένο άνω συντελεστών του φόρου εισοδήματος, μεταξύ 2008 και 2014. Ο μέσος δείκτης του ΟΟΣΑ φόρων προς το ΑΕΠ το 2014 ήταν 0,3 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το προ της κρίσης επίπεδα του 34,1% το 2007, και έχει ξεπεράσει το προηγούμενο υψηλό του 34,2%, που σημειώθηκε το 2000. Ο μέσος όρος των εσόδων από τον εταιρικό εισοδήματα και τα κέρδη μειώθηκαν από 3,6% σε 2,8% του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, από το 8,5% στο 9,2% του ΑΕΠ, και μια μικρότερη αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ.Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τον αντίκτυπο στη μέτρηση του φόρου στο ΑΕΠ της κίνησης με το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (ΣΕΛ) 2008.Σημαντικά ευρήματα:


Σε σύγκριση με το 2013, η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 34,4% το 2014. Αυτό ακολούθησε μια αύξηση της τάξης του 1,5 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2009 και 2013, αντιστρέφοντας την πτώση από 34,1% σε 32,7% μεταξύ του 2007 και του 2009. Η 2014 ποσοστό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ ΟΟΣΑ μέση φορολογική ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεδομένου ότι η μέτρηση του ΟΟΣΑ άρχισε η φορολογική επιβάρυνση το 1965. 


Ο λόγος των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σε 16 από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το 2014, σε σύγκριση με το 2013, και μειώθηκε σε 14. Μεταξύ του 2009 και του 2014, σημειώθηκαν αυξήσεις για 22 από τις χώρες αυτές, η μείωση σε επτά, με ένα αμετάβλητο. 


Περίπου το 80% της αύξησης των εσόδων κατά την περίοδο 2013-14 αποδίδονται σε ένα συνδυασμό των φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των προσωπικών εισοδημάτων και των κερδών. Ο συνδυασμός αυτός αντιπροσωπεύει επίσης για τα δύο τρίτα της αύξησης των εσόδων μεταξύ του 2009 και του 2014.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων αναλογία μεταξύ του 2013 και του 2014 ήταν στη Δανία (3,3 ποσοστιαίες μονάδες) και η Ισλανδία (2,8 ποσοστιαίες μονάδες).Άλλες χώρες με σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (1,5 ποσοστιαίες μονάδες), την Εσθονία (1,1 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Νέα Ζηλανδία (1,0 της εκατοστιαίας μονάδας).


Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Νορβηγία (1,4 ποσοστιαίες μονάδες) και την Τσεχική Δημοκρατία (0,8 ποσοστιαίες μονάδες). Το Λουξεμβούργο και η Τουρκία έδειξε πτώση του κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.


Υποκείμενο μέσο όρο του ΟΟΣΑ, οι επιμέρους χώρες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικές τάσεις. Για παράδειγμα, η Ισπανία κατέγραψε πτώση κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2007 και του 2014, ενώ η Ελλάδα σημείωσε αύξηση 4,7 ποσοστιαίων μονάδων.


Ιστορικά, φόρου προς το ΑΕΠ αυξήθηκε μέσα της δεκαετίας του 1990, σε μια κορυφή μέσο όρο του ΟΟΣΑ κατά 34,2% το 2000. μειώθηκε ελαφρά μεταξύ του 2001 και του 2004, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε και πάλι μεταξύ του 2005 και του 2007 κατά μέσο όρο σε 34,1% προτού πέσουν απότομα κατά τη διάρκεια της κρίσης. 


Η Δανία έχει τον υψηλότερο δείκτη φόρων προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (50,9% το 2014), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (45,2%) και στο Βέλγιο (44,7%).


Μεξικό (19,5% το 2014) και τη Χιλή (19,8%) έχουν τα χαμηλότερα φόρου προς το ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ακολουθούν η Κορέα, η οποία έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στο 24,6%, και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 26,0%.

Σε σύγκριση με το 2007 (προ κρίσης) φόρου ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο δείκτης το 2014 ήταν ακόμα κάτω από το 3 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο σε τρεις χώρες - Ισραήλ, τη Νορβηγία και την Ισπανία. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Ισπανία - από 36,5% το 2007 σε 33,2% του ΑΕΠ το 2014 (3,3 ποσοστιαίες μονάδες). 


Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα αυξήθηκε από 31,2% σε 35,9% μεταξύ 2007 και 2014. Δύο άλλες χώρες? Η Δανία και η Τουρκία σημείωσαν αύξηση πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την ίδια περίοδο.

Τα στοιχεία για το 2013, το τελευταίο έτος για το οποίο η κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία φόρου είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, δείχνουν ότι τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είναι τώρα αναρρώνει μετά από την απότομη πτώση του 2008 και του 2009. Ωστόσο, το μερίδιο των Αυτοί οι φόροι στα συνολικά έσοδα παραμένει στο 33,7%, λίγο κάτω από το 36% το μερίδιο τους το 2007. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει αυξηθεί κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο 26,1% των συνολικών εσόδων.


Το 2013, κατά μέσο όρο το 24% των εσόδων οφείλεται στην υπο-κεντρικό επίπεδο της κυβέρνησης στην Ομοσπονδιακή χώρες του ΟΟΣΑ - περίπου τα δύο τρίτα του ποσού αυτού στο κράτος και το ένα τρίτο των τοπικών κυβερνήσεων. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιφερειακή χώρα στην δημοσίευση. Στις 25 ενωτικό χώρες, περίπου το 12% των εσόδων αποδίδεται στις τοπικές κυβερνήσεις.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά Έσοδα Στατιστικά είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-19963726.htm.