Monday, October 23, 2017

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας δεν είναι ανάθεμα. - Είναι αναγκαίο συμπλήρωμα μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας ..- ΣΕΒΔελτίο Τύπου - Ο ΣΕΒ ανοίγει το δημόσιο διάλογο για: «Το Μέλλον της Εργασίας μετά το Μνημόνιο». - Αύριο, Τρίτη διοργανώνει Συνέδριο με τη συμμετοχή των θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων

Με βασικό μήνυμα ότι «η δημιουργία πολλών, ποιοτικών θέσεων εργασίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας και αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει με όρους παρελθόντος» ο ΣΕΒ ανοίγει το δημόσιο διάλογο και διοργανώνει Συνέδριο, με θέμα: «Το μέλλον της εργασίας μετά το Μνημόνιο», αύριο, Τρίτη, 24 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων – μελών του, καθώς και των Προέδρων των θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ) και της ΟΚΕ. Σε μήνυμα που απέστειλε ο Guy Ryder, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και το οποίο θα προβληθεί αύριο στις εργασίες του Συνεδρίου, τονίζει ότι η «συζήτησή σας έρχεται την κατάλληλη στιγμή, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ΔΟΕ, η οποία γιορτάζει την εκατονταετηρίδα της το 2019 και καθώς εστιάζουμε στο μέλλον αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΔΟΕ ήταν ισχυρή και έχει κάνει τη διαφορά σε στιγμές με τη μεγαλύτερη ιστορική σημασία.» Ο κ. Ryder σημειώνει ότι «ο κόσμος της εργασίας υφίσταται βαθιά αλλαγή και μετασχηματισμό. Πρέπει να κατανοήσουμε τις δυνάμεις της αλλαγής, να προβλέψουμε τις επιπτώσεις τους και να τις διαπλάσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους που θέτουμε» και προσθέτει ότι «εάν αποτύχουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την οικοδόμηση του μέλλοντος της εργασίας που θέλουμε –λόγω ατολμίας, αδράνειας ή αντίληψης ιδιωτικού συμφέροντος -τότε είμαστε καταδικασμένοι να υποστούμε το μέλλον που οι άλλοι αποφασίζουν για μας». (Ολόκληρη η παρέμβαση του Guy Rider θα δοθεί ξεχωριστά.


Ανοίγοντας το διάλογο για το Μέλλον της Εργασίας ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας τονίζει σε μήνυμά του ότι στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στην Ελληνική κοινωνία, στην Πολιτεία και τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Εταίρους -έως το τέλος του 3ου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018- μια ξεκάθαρη, πειστική και οραματική πρόταση για ένα σύγχρονο, ευέλικτο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον που θα υπηρετεί μια ανοιχτή, διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία. 

Αναφερόμενος στα βασικά σημεία που οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας για το παρόν και κυρίως μέλλον της ελληνικής αγοράς εργασίας, με βάση και στο τι μας δίδαξε η κρίση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, εντοπίζει τα ακόλουθα:

Λύση στην ελληνική κρίση απασχόλησης είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης για τη στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, βασισμένου στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος παράγει, εξάγει και δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτός χρειάζεται μεταξύ άλλων και το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.
πηγή http://www.sev.org.gr/